Víta Vás Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis

O nás 

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis vznikla v roku 1996. Činnosť našej skupiny sa zameriava na dejiny Európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po barok. Cieľom našej spoločnosti je spoznávať, nacvičovať a predvádzať divákom hrané fragmenty dejín Európskeho vojenského umenia. Našou snahou je prispievať k rozvoju poznania histórie. Divákom ponúkame krátke ucelené príbehy, v ktorých sa snažíme zachovať čo najvyššiu mieru autentickosti. Snažíme sa o to nielen prostredníctvom kostýmov alebo spôsobu použitia zbraní, ale aj charakterom jednotlivých postáv a celkovej atmosféry deja.

Členovia skupiny

“Nerobte si priateľov, s ktorými vám je dobre. Nájdite si priateľov, ktorí vás prinútia zdvihnúť sa.”

– Thomas J. Watson

 

Pavel "Palko" Valouch

V šerme od roku 1991. Zakladajúci člen skupiny Aramis, tréner. 

Zdenka "Deny" Dvořačková

V šerme od roku 1999. Ekonóm skupiny, ktorý stráži naše poklady.

Patrik Pajtáš

V šerme od roku 2012. Zástupca veliteľa.

Emília "Emily" Pajtášová

V šerme od roku 2013. Vážený člen skupiny. 

Milan "Miňo" Lukovič

V šerme od roku 2014. Vážený člen skupiny. 

Filip Futáš

V šerme od roku 2016. Vážený člen skupiny. 

Michal "Mišiak" Dvořaček

V šerme od roku 2005. Čakateľ na členstvo.  

Viktor "Viki" Dvořaček

V šerme od roku 2008. Čakateľ na členstvo. 

Akcie na rok 2022

28.5.2022 - Vidiná

30.5.2022 - školy Košice
1.6.2022 - škola Košice
11.6.2022 - Levice  
16.6.2022 - Sabinov
24.6.2022 - Bardejov
2.7.2022 - Zemplínska Teplica (ohňová show)
8.7.2022 - Kežmarok

Kontakt


Humenská 3A, 040 11 Košice

Pavel Valouch : +421 907 908 725 / +421 911 136 708
Zdenka Dvořačková : +421 918 167 377

dassaramis@gmail.com
patrick.pajtas@gmail.com